Palkkasaatavia ei maksettu - tuli kalliiksi

Sanotaan, että periaatteesta ei kannata riidellä, koska se voi tulla kalliiksi. Toisinaan asiat kuitenkin ajautuvat siihen pisteeseen, että pienistäkin asioista päädytään käräjille. Vastapuolelle saatetaan haluta "antaa opetus".

Hoidin taannoin toimeksiannon, jossa työnantaja alkoi kiistellä alle 200 euron palkkasaatavan oikeellisuudesta. Asiakkaanani olleelle työntekijälle asia oli periaatteellisesti tärkeä – ehkä työnantajan muustakin toiminnasta johtuen - joten sovitteluyritysten epäonnistuttua asia saatettiin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Riidan yhteydessä työnantaja uhkasi entistä työntekijäänsä vahingonkorvauksilla ja kuittausvaatimuksella ja allekirjoittanutta kantelemisella Asianajajaliiton valvontalautakuntaan.

Suullisen pääkäsittelyn jälkeen käräjäoikeus antoi asiassa kansliatuomion. 200 euron palkkasaatavasta riitely tuli oikeudenkäynnin johdosta maksamaan yhtiölle noin 2500 euroa korkoineen. Hovioikeus ei myöntänyt yhtiölle jatkokäsittelylupaa.

Riidan taustalla oli palkkasaatavaan liittyvien ongelmien lisäksi ollut työnantajan tietyntyyppinen epäluotettavuus, mistä johtuen työntekijä oli itse päätynyt tekemään koeaikapurun.

Tarinan opetuksena voisi ehkä pitää sitä, että työnantajalle edullinen vaihtoehto olisi ollut ottaa lakimies, on suositeltava antaa palkanlaskenta ammattilaisen hoidettavaksi ja että aivan pienistä erimielisyyksistä ei kannattaisi riidellä. (22.7.2018)


Kalle Ujainen

asianajaja

Hyvinkää