Yhteystiedot ja laskutus

Yhteystiedot

Toimitilani sijaitsee Hyvinkään oikeus- ja poliisitaloa vastapäätä tien toisella puolella osoitteessa Riihimäenkatu 20 A, 05900 Hyvinkää. 

Asiakastapaamisen tai käynnin ajaksi auton voi jättää toimitilan viereiselle parkkipaikalle  (kyltissä lukee asianajotoimisto). 

Asiakastapaaminen voidaan sopia myös muualla tapahtuvaksi, esimerkiksi Keravalle tai Vantaalle. 

Erityisestä syystä voin hoitaa toimeksiannon myös etäviestimen (videoyhteys/puhelin) välityksin. Tällöin yksityisasiakkaan osalta noudatetaan etämyyntiä koskevia sopimusehtoja, jotka toimitetaan erikseen. 

Alkuneuvottelusta on hyvä sopia puhelimitse (p. 045 154 8771) tai sähköpostilla (kalle@ujainen.fi) etukäteen. 

Laskutus

Toimeksiantoon johtamattomasta puhelinneuvottelusta (15-20 min) tai alustavasta sähköpostitiedustelusta ei laskuteta. Muutoin laskutus perustuu toimeksiantoon käytettyyn aikaan. 

Toimeksiannon veloitus perustuu pääsääntöisesti aikaveloitukseen 160-240 euroa tunnilta lisättynä 24 %:n arvonlisäverolla ja oikeusaputoimeksiannoissa 110 euroa tunnilta lisättynä 24 %:n arvonlisäverolla. Poikkeavat hinnat ovat mahdollisia samoin kuin kiinteät hinnat erikseen sovittaessa.. Kulujen kattamiseksi voidaan periä ennakkoa (esim. perunkirjoituksessa virkatodistusten tilaamista varten, jos asiakas ei halua tilata itse). 

Oikeudenkäyntiasioissa selvitän asiakkaan mahdollisuuden saada asianajokulut katettua valtion kustantamasta oikeusavusta tai vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutuksesta (yleensä kotivakuutuksen tai yrityksen vakuutuksen yhteydessä). 

Asiakas voi pienentää laskutusta tuomalla tarvittavat asiakirjat alkuneuvotteluun tai vaihtoehtoisesti lähettämällä niistä skannaukset jo etukäteisesti sähköpostiin. Tämä yleensä myös nopeuttaa toimeksiannon hoitoa. 


Toimistosta

Asianajaja Kalle Ujainen on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Toimintaani valvoo Asianajajaliiton valvontalautakunta

Y-tunnus 2972250-9. 

Toimistolla on Asianajajaliiton edellyttämä vastuuvakuutus Keskinäinen vakuutusyhtiö Fenniassa (vakuutusnumero 490 - 7309935).