Vastuuvapaus asunto-osakeyhtiössä

Monissa taloyhtiöissä vastuuvapauden myöntäminen tapahtuu rutiininomaisesti vuosittaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajilta kysytään, vastustaako kukaan vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja isännöitsijälle. Yleensä kukaan ei oikein ymmärrä, mitä vastuuvapauden myöntäminen merkitsee. Joku osakkeenomistajista ehkä ajattelee vastuuvapauden myöntämisen liittyvän kirjanpitoon. Kun tilintarkastaja on jo tarkastanut yhtiön kahdenkertaisen kirjanpidon, kaiken pitäisi olla kunnossa. Näin hallitus ja isännöitsijä saavat pääsääntöisesti vastuuvapauden taloyhtiöissä.

Asunto-osakeyhtiölaki tai osakeyhtiölaki ei vastaa siihen, mitä vastuuvapauden myöntäminen merkitsee. Asunto-osakeyhtiölakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan vastuuvapaudella saattavan olla vaikutusta hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vahingonkorvausvastuuseen edellytyksin, että siitä on päätetty oikeiden ja riittävien tietojen varassa.

Käytännössä vastuuvapauden myöntämisellä tai myöntämättä jättämisellä voi olla suuri merkitys yhtiön edun näkökulmasta. Jos vastuuvapaus on myönnetty, korvausta laiminlyönneistä on hankalampi tai jopa mahdoton periä jatkossa. Jos yhtiössä epäillään hallituksen tai isännöitsijän toiminnallaan tai toimimatta jättämisellään aiheuttaneen vahinkoa yhtiölle, on viisasta olla myöntämättä vastuuvapautta kunnes asia on selvitetty. Vastuuvapauden myöntämättömyys ei merkitse, että hallituksen tai isännöitsijän toiminnassa olisi puutteita – kyse on siitä, että asia on epäselvä.

Eräässä oikeudenkäynnissä, jossa edustin taloyhtiön osakasta, yhtiökokous oli aiemmin myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja isännöitsijälle. Isännöitsijän ja hallituksen vaihduttua taloyhtiössä heräsi epäily siitä, että aiempi hallitus ja isännöitsijä olisivat toimineet yhteistuumin epärehellisesti edustamani osakkeenomistajan kanssa remonttijärjestelyiden yhteydessä. Näin ollen taloyhtiö isännöitsijänsä edustamana nosti velkomuskanteen edustamaani osakkeenomistajaa vastaan. Taloyhtiön kanne kuitenkin kaatui muiden virheiden ohella siihen, että vastuuvapaus oli jo myönnetty. Lopulta juttu jäi sillensä yhtiön peruutettua kanteensa. Yhtiölle jäi kuitenkin osakkeenomistajan oikeudenkäyntikulut maksettavaksi. Edullisempi vaihtoehto yhtiölle olisikin ollut kysyä lakiapua kanteen menestymismahdollisuuksien arvioimiseksi jo ennen kanteen nostamista. (12.8.2018)

Kalle Ujainen

asianajaja

Hyvinkää