Asianajotoimisto Kalle Ujainen Oy on yleisjuridiikan toimisto, joka tarjoaa laadukasta ja kohtuuhintaista asianajopalvelua Hyvinkäällä ja sen lähialueilla mm. seuraavilla osa-alueilla

Siviilioikeus

  • Velkomus ja vahingonkorvaus
  • Työsuhteen päättäminen, palkkasaatavat
  • Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset, elatusapu
  • Avioero, ositus, omaisuuden erottelu, yhteisomistuksen purku
  • Huoneenvuokra
  • Asuntokauppa ja asunto-osakeyhtiön asiat
  • Perunkirjoitus, perinnönjako, testamentti, lakiosa
  • Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus
  • Potilasvahinko, vakuutuskorvaukset

Rikosoikeus

  • Syytetyn / epäillyn avustaminen esitutkinnassa ja oikeudessa
  • Uhrin avustaminen esitutkinnassa ja oikeudessa
  • Lähestymiskielto

Hallintolainkäyttö

  • Huostaanotto, lapsen sijoittaminen
  • Oleskelulupa-asiat, karkottaminen
  • Sosiaaliturva, työttömyysetuus, eläkevakuutus

Asiakaspalautteita

"Kiitos sinulle miljoonasti. Hyvää palvelua. Voin suositella, jos jollain tarvetta."

"Asiallista ja nopeaa toimintaa."

"Ystävällinen ja ripeä palvelu. Toimeksianto päättyi Ujaisen etukäteisarvion mukaisesti."

"Työoikeudellisen jutun hoito meni loistavasti!"

"Ujainen oli suuri apu etenkin henkisenä tukena eroprosessiin liittyvässä omaisuuden jaossa ja lapsiasioista sovittaessa."

"Ujaisen asiakkaana oli mukava olla, koska hän ei missään vaiheessa suhtautunut väheksyvästi asiaani."

"Ujaisen hyvillä opeilla ja neuvoilla syyte kumottiin ja minut todettiin syyttömäksi."


Toimiston perustaja Kalle Ujainen

 • Oikeustieteen maisteri 2012
 • Varatuomari 2014 (Itä-Suomen hovioikeus)
 • Asianajaja 2016
 • Oma toimisto 2018
 • Noin 700 hoidettua asianajotoimeksiantoa julkisena oikeusavustajana.
 • Työkokemusta asian ratkaisijana käräjäoikeudesta, hallinto-oikeudesta ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta.