Asianajotoimisto Kalle Ujainen Oy on yleisjuridiikan toimisto, joka tarjoaa laadukasta ja kohtuuhintaista asianajopalvelua Hyvinkäällä ja sen lähialueilla yksityishenkilöille ja PK-yrityksille mm. seuraavilla osa-alueilla

Siviilioikeus

  • Velkomus ja vahingonkorvaus

  • Työsuhteen päättäminen, palkkasaatavat

  • Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset, elatusapu

  • Avioero, ositus, omaisuuden erottelu, yhteisomistuksen purku

  • Pesänjakajan ja -selvittäjän tehtävät

  • Huoneenvuokra

  • Asuntokauppa ja asunto-osakeyhtiön asiat

  • Perunkirjoitus, perinnönjako, testamentti, lakiosa

  • Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

  • Potilasvahinko, vakuutuskorvaukset

  • Asiakirjojen laatimiset

Rikosoikeus

  • Syytetyn / epäillyn avustaminen esitutkinnassa ja oikeudessa

  • Uhrin avustaminen esitutkinnassa ja oikeudessa, vahingonkorvauksen periminen tekijältä ja rikosvahinkolain nojalla

  • Lähestymiskielto

Hallintolainkäyttö

  • Huostaanotto, lapsen sijoittaminen

  • Oleskelulupa-asiat, karkottaminen (HUOM! ei turvapaikka-asioita / no asylum assignments)

  • Sosiaaliturva, työttömyysetuus, eläkevakuutus

Asiakaspalautteita

"Olen erittäin tyytyväinen Ujaisen panostukseen omaa asiaani koskien. Koin saavani ensimmäistä kertaa tukea, neuvoja ja tietoa prosessin aikana ja sitä kautta oikeutta itselleni."

"Käytän palveluja toistekin, mikäli tarvetta ilmenee."

"Erittäin hyvä ja asiallinen suhtautuminen siihen hyvin pieneenkin toimeksiantooni."

"Erittäin hyvä ja asiansa osaava asianajaja."

"Kaikilta osin erittäin ammattitaitoista palvelua ja työskentelyä, kiitos."

"Kiitos sinulle miljoonasti. Hyvää palvelua. Voin suositella, jos jollain tarvetta."

"Asiallista ja nopeaa toimintaa."

"Ystävällinen ja ripeä palvelu. Toimeksianto päättyi Ujaisen etukäteisarvion mukaisesti."

"Työoikeudellisen jutun hoito meni loistavasti!"

"Ujainen oli suuri apu etenkin henkisenä tukena eroprosessiin liittyvässä omaisuuden jaossa ja lapsiasioista sovittaessa."

"Ujaisen asiakkaana oli mukava olla, koska hän ei missään vaiheessa suhtautunut väheksyvästi asiaani."

"Ujaisen hyvillä opeilla ja neuvoilla syyte kumottiin ja minut todettiin syyttömäksi."


Toimistosta ja sen perustajasta

 • Oikeustieteen maisteri 2012

 • Varatuomari 2014 (Itä-Suomen hovioikeus)

 • Asianajaja 2016

 • Oma toimisto 2018

 • Asianajajaliiton oikeusapua koskevan asiantuntijatyöryhmän jäsen 2018 - 2022

 • Asianajajaliiton siviiliprosessioikeutta koskevan asiantuntijatyöryhmän jäsen 2022 -

 • Noin 700 hoidettua asianajotoimeksiantoa julkisena oikeusavustajana ennen yrittäjäksi ryhtymistä 8/2018.

 • Työkokemusta asian ratkaisijana käräjäoikeudesta, hallinto-oikeudesta ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta.

 • Asianajotoimisto Kalle Ujainen on tukenut Lastentautien tutkimussäätiön toimintaa rahalahjoituksella vuosina 2018, 2019, 2020, 2021 ja 2022.