Asiakirjojen ja todisteiden nimeämisestä

Tuomioistuinvirasto on 1.7.2020 antanut ohjeen sähköisenä toimitettavien asiakirjojen nimeämisestä. Ohjeella luodaan standardit asiakirjojen nimeämiselle. Ohje on tervetullut ja konkreettinen parannusehdotus oikeudenkäyntien sujuvoittamiseksi. Tämä toivottavasti nopeuttaa asioiden käsittelyä tuomioistuimissa helpottaen asiakirjojen löytymistä.

Ohje löytyy täältä.

Ohje ei ole suoraan sovellettavissa asianajajan ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon. Asiakkaat voivat kuitenkin jo alkaa nimetä toimitettavia liitteitä esimerkiksi seuraavasti:

"Möttönen sopimus-xx 01022020.pdf"

Esimerkissä on siis ensin oma sukunimi, sitten asiakirjaa kuvaava nimi ja lopuksi päiväys (päivä, kuukausi, vuosi).

Tällä tavalla asiakirjat pysyvät paremmassa järjestyksessä ja asianajaja löytää ne nopeammin ja ne on myös tarvittaessa helpompi nimetä ja lähettää tuomioistuimeen (22.7.2020).


Kalle Ujainen

asianajaja

Hyvinkää